Yurtdışı Alıcı Firma Ziyareti

Alıcı Firma Ziyareti
Satıcı olarak genel olarak ihracatçıların müşterileri ülkelerinde ziyaret etmesi gerekiyorsa da belli durumlarda alıcı ziyaretleri de gerçekleşmektedir. Bu firmalar için iyi bir şans olarak görünse de ihracatçı için başlangıçta çok ta kolay olmayabilir.

Alıcı mutlaka iş yapmak amaçlı olarak ziyarete geliyor ancak ziyaretinin amaçları arasında ihracatçının güvenilir bir tedarikçi olup olamayacağını da test etmek geliyor.

Ziyaretler ihracatçının alıcı ile birebir ilişki kurma, detaylı bilgi toplama (rakipler ve gelecek fırsatlar) yanında ihracatçının, şirketinin yeteneklerini sergileme fırsatı vermektedir.

İşletme ziyaretine gelen alıcılar yalnızca firmanın yönetim kurulu başkanı veya en iyi satış müdürünü değil, operasyonun tüm aşamalarını görecektir. İyi bir izlenim bırakmak için tüm işletme çalışanları aynı derecede çaba göstermelidir. Ofisler ve fabrika binaları mümkün olduğunca derli toplu olmalı ancak aynı zamanda yoğun, çok çalışan bir kadro olduğu izlenimini vermesi gerekir. Ziyaret öncesi, firma yetkililerinin kendi tesislerini eleştirel bir yaklaşımla gözden geçirmesi yerinde olacaktır.

Murat IŞIK