Üretim Yatırımının Etkisi

Üretim Yatırımının Etkisi

Gelişmiş, gelişmemiş her ülke için üretim ve yatırım çok önemlidir. Üretim yatırımı yapmayan bir ülke dolayısıyla dışa bağımlı olur. İhracat minimum seviyesinde olacağı için ülkede ki ihtiyaçlarını dış pazardan ithalat ile temin etmek durumunda kalır. Peki bunu engelleyebilmek için neler yapmak gerekir? Öncelikle üretim yatırımını maksimum seviyeye çıkararak dışardan temin ettiğimiz ürünleri kendi iç pazarınızda üretebilecek hale gelebilirseniz işte o zaman dışa bağımlılık yavaş yavaş azalacaktır. Ülkenin ekonomik olarak büyümesine önemli katkıda bulunulabilir. Teknoloji gelişerek yeni ihraç edecek ürünler ortaya çıkar. Yeni üretim ve yönetme tekniklerini öğrenerek gelişebilirsiniz.

Bunun altında gelecek sermayenin sermaye artışı sağlaması, istihdam için yeni fırsatlar oluşturması, verimlilik artışına katkıda bulunması, işgücünün niteliğinde artış sağlaması, ülke ekonomisinin dünya ekonomisine uyum sağlamasına yardımcı olması gibi etkileri mevcuttur.  İhracatta sektör sayısı artarak hem rekabet hemde tamamlayıcı etki gösterir.

Ülkede ürün çeşitlendirmesinin artması, sahip olunan çıktı çeşitliliğini arttıracağı için ekonominin sahip olduğu kaynakların daha etkin ve daha verimli kullanımına yol açar. Yani, bir ekonomi ne kadar farklı üretim yapısına sahipse, üretimde kullanılan faktörlerin o kadar etkin kullanılacağı anlamına gelmektedir.

Murat IŞIK

Genel Müdür

#İhracat #dış_ticaret #ekonomi #ticaret #tim #birlik #tobb #igeme #gümrük #evrim #murat_ışık