TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN

Neden 4.000 km öteden bir kişi sizden bir şey almak için motive olacak?

Uluslararası pazarda teklifinizi farklı kılan nedir?

Teklifinizi uluslararası pazarda güvenilir kılan şey nedir?

Müşterileriniz sizden satın alırlar çünkü onlara özel bir şey sunarsınız – ama satın almalarını motive eden şeyleri gerçekten anlıyor musunuz – ya da satın almalarını engelleyen ne olabilir? Bu modül, teklifinize ilişkin düşüncelerinizi zorlaştıracak, nasıl mümkün olduğunca çekici hale getirebileceğinizi düşünecek ve satışın önündeki bazı engelleri kaldıracaktır.

Aynı zamanda bir denizaşırı pazar yerine teslimatın pratikliğini göz önünde bulundurur.

INTERNATIONALISE YOUR OFFER

Why will someone over 4,000 miles away be motivated to buy something from you?

What makes your offer different in an international market?

What makes your offer credible in an international market?

Your customers buy from you because you offer them something special – but do you really understand what motivates them to buy – or indeed what might prevent them from making a purchase?  This module will challenge your thinking around your offering, to think how you can make it as attractive as possible and break down some of the barriers to sale.

It also considers the practicalities of delivery into an overseas market place.