Prensipler

TEC PRENSİPLERİ

Bu prensipler TEC Headquarter tarafından düzenlenmiş ve açıklanmıştır. Kuralların amacı, TEC İhracat Merkezleri ahlaki değerlere uygun ve profesyonelce çalışmasını desteklemektir. Müşteri memnuniyetlerinin en üst düzeyde sağlanmasıdır. İş bu prensiplerde TEC ihracat merkezlerinde ürün sergileyen veya hizmet alan Türk firmalara “İhracatçı” olarak, hedef ülkede bulunan alıcı yerli firmalar “Müşteri” ve TEC İhracat merkezleri “TEC” olarak anılacaktır.

Madde 1 : TEC’de sadece Türk ürünleri ve hizmetleri bulunur.

Madde 2 : TEC, ihracatçı ve müşteriyi bir araya getirir ve aralarında yapılan alışverişten kazanç sağlar.

Madde 3 : TEC’de her üründen sadece 1 ihracatçıya yer verilir.

Madde 4 : TEC’e gelecek mevcut ürünün sınıfından talep gelmesi durumunda İlk bulunan ihracatçının bunu sağlaması istenir. Sağlayamaz yada sağlamazsa izni ile ikinci firmaya yer verilebilir. İlk ihracatçının kanun ya da prensiplere uymaması durumunda 2. İhracatçı otomatik olarak alınır.

Madde 5: Açıklık ülkesine istinaden TEC ile müşteri arasında tüm yazışmalar ihracatçının tec@firmaadi.com adresinden yapılır. Mail adresinin ihracatçı tarafından kapatılması durumunda TEC ile ihracatçı arasında ilişkinin bittiği varsayılır. Bu dönem içindeki tüm bilgi ve belgeleri firma kullanabilir.

Madde 6: Yapılan satışlarda tüm işlemler İhracatçı ve Müşteri arasında gerçekleşir. TEC, ödemelerden, ürün ve hizmet memnuniyetsizliğinden, teslimat zamanından sorumlu değildir.

Madde 7 : İhracatçı, anlaşma yaptığı TEC’in yer aldığı ülkede “ülke temsilciliğini” ve bu ülkede TEC üyesi olduğu süre boyunca sözleşmede yer alan komisyon oranında ücret vermeyi taahhüt eder.

Madde 8: Fiyat politikasını belirleme müşteriye aittir. TEC İhracat merkezleri bu konuda yönlendirici olacaktır. Fiyatların yüksek olması durumunda TEC profesyonelleri, müşteriye kanıt sağlayacaklardır

Madde 9 : Müşteri, bulunduğu hedef ülkede potansiyel müşteriye TEC İhracat Merkezine verdiği fiyatın altında fiyat veremez. İhracatçı, hedef ülkede bulunan TEC’e en ucuz fiyatını verecektir.

Madde 10: Ürün satışı gerçekleştikten sonra İhracatçı teslim edilecek ürünün zamanında teslim etme zorunluluğu vardır. Bu süreçlerde TEC kontrol ve bilgilendirmelerini kabul etmiş sayılır.

Madde 11: İhracatçı, satışın gerçekleşmesi durumunda TEC’de sergilenen ürünün veya hizmetin yada sözleşmede belirtilen özelliklerde ki şartların aynısını müşteriye teslim etme zorunluluğu vardır. Bu konuda TEC denetimine ve hakemliğini kabul etmiş sayılır.

Madde 12 : TEC bünyesinde yer almak konusunda tek yetkili TEC headquarter’ dır. TEC ilk gelen yer alır kuralı ile çalışmaktadır.

Madde 13: TEC, tüm reklam, faaliyet planı ve çalışmaları TEC etik kurallarına ve ihracatı artırmaya yönelik prensiplere göre yapar.

Madde 14: TEC bünyesinde yapılan çalışmalarda fiyat ve kalite prensiplerine uyulma zorunluluğu vardır.

Madde 15: TEC, Sözleşme tarihinden sonra bulunduğu ülkedeki her türlü faaliyetini ihracatçıya bildirme zorunluluğu vardır.

Madde 16: TEC, Türkiye markasına katkıda bulunmak amacı ile bulunduğu ülkede faaliyetlerde bulunur. Tüm karar yaptırım ve değerlerinde bu koşullar ile çalışır.

Madde 17: TEC uluslararası ticaret ve etik kurallara göre hareket eder.

Madde 18: İhracatçı, TEC sözleşme hükümlerine riayet ettiğini kabul eder.