Pazar Araştırması Nedir?

Pazar Araştırması Nedir?
Pazar Araştırması, potansiyeli olan iç ve dış pazarları tespit etmek üzere, temel bilgi ve istihbarat bilgisi elde etmeyi amaçlayan bir süreçtir.

Sistematik bilgi toplamayı ve analiz etme sürecini içerir.

Pazar araştırması şirketlere potansiyel işleri belirlemeye ve olası hatalardan kaçınmayı sağlar. Potansiyel fırsatların mevcut olduğu ve pazara yeni girecek olanlar için engel teşkil eden pazarları açığa çıkarır.

Potansiyel müşteriler, rakipler, dağıtım yapısı, Pazar eğilimleri, Pazar ihtiyaçları, teknik ihtiyaçlar ve pazara giriş koşulları hakkında temel bilgileri sunar. Her türlü bilgi potansiyel teşkil etmeyen pazarlara girmekten kaçınılarak kazanılan zaman, enerji ve maliyet kapsamında önemlidir.
Pazar Araştırmasının Sonuçları Nelerdir?
Pazar araştırması aşağıdaki sorulara cevap arar:
Müşteriler kimlerdir?
Nerede bulunurlar?
Pazardaki ana oyuncular kimlerdir?
Pazar nasıl bölümlenmiştir?
Talep modelleri nelerdir?
Pazar davranış modelleri nelerdir?
Hangi ürünler ne kadar miktarda ve kalitede talep edilmektedir?
Pazar büyüklüğü nedir?
Pazar fiyatları nasıldır?
Pazardaki eğilimler nelerdir?
Dağıtım kanalları nelerdir?
Pazar Araştırmasını Kim Yapar?
Pazar araştırması şirketin pazarlama departmanı tarafından veya pazar araştırması yapan danışmanlık şirketleri desteği ile yapılabilir.
Şirketler Neden Pazar Araştırması Yapmalıdır?
İhracatçı olmaya hazırlanan şirketlerin çoğu neden ihracat yaptıklarını veya neden belli bir pazarı hedeflediklerini iyice düşünmeden ihracata başlıyorlar. Bir şirket ihracat pazarlamasındaki amaçlarını tespit ettiğinde, hangi pazarların potansiyeli olduğunu da belirlemek zorundadır. Yani Pazar araştırması ihracat pazarlama stratejisi geliştirmek için gereklidir.

Pazar Araştırmasının İçeriği?
Pazar araştırması bir şirketin ihtiyaçlarına göre Pazar bilgisi toplama sürecidir.
Pazar araştırması başarıyı garantilemez.

Belli bir ürün hakkında bilgi bulunmuyorsa, tahmin yapmak mümkündür.

Bazı ülkeler hakkında diğerlerine nazaran bilgi bulmak daha kolaydır.

Araştırma şirketleri büyük pazarlara odaklanma eğilimindedir.

Resmi istatistikler ve raporların genelde yayınlanmadan önce tarihi geçmiş olmaktadır.

Masa Başı Araştırma
Internet
Yayınlanan resmi istatistik kaynakları
Rehberler
Konferans ve seminer raporları
Ticaret katalogları
Ticaret Dernekleri
Devlet Kurumları
Araştırma ve eğitim kurumları
Profesyonel kurumlar
İhracatı Teşvik Kurumları
Ticari Ataşelikler
Gümrük
Şirketlerin tanıtım materyalleri
Gazeteler
Ticaret dergileri
Standard Belgesi veren kurumlar
Bazı ticari bilgiler ücretsiz olsa da, bilginin toplanması için zaman harcanması gerekmektedir. Ayrıca, gerekli birçok güncel kaynağa paralı üyelik gerekmektedir.
Toplanılan bilgi analiz edilmeli ve sonuçlar çıkarılmalıdır.
Metodolojik Yaklaşım
1. Yayınlanan Kaynaklar: IGEME, Ticaret Odaları, Devlet Kurumları, Internet
2. Uluslararası Kurumlar: Uluslararası Ticaret Merkezi, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişim Konferansı ve Ticareti
3. Faks/Telefon Talepleri: Büyükelçilikler, Ticaret Dernekleri, Gümrük Müsteşarlığı, şirketler ve Türk Standartları Enstitüsü’nden bilgi talep edilebilir.
4. Ana Araştırma: Yukarıda bahsedilen yöntemlerle bilgi alınamadığı takdirde, telefon veya ticaret dernekleri, şirketleri ve sektördeki uzmanlar aracılığıyla hedef Pazar hakkında bilgi edinilebilir.
Saha Araştırması
Aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:
Müşteri ihtiyaçları/beklentileri nelerdir?
Ürün yerel yasal uygulamalara uyuyor mu?
Ürün yerel koşullara uyuyor mu ve fiyatı rekabet edebilir mi?
Müşteriler ürün için ne kadar ödeyebilir?
Dizayn, ölçü, renk, paketleme ve etiketleme zorunlulukları nelerdir?
Ne kadar miktarda ürün talep edilmektedir?
Ürünü en iyi dağıtma kanalı nedir?
Sektördeki en iyi acenta ve distribütörler hangileridir?
Müşteri ve satış sonrası hizmetler ne kadar önemlidir?
Saha Araştırmasının Ana Metotları Nelerdir?
Kullanılan metotlar ürün çeşidi ve gereken bilgilere göre farklılık gösterir. Saha araştırmasının temeli görüşmeler ve gözlemlerdir.
1. Kişisel Mülakat
2. Telefon Mülakatı
3. Posta yoluyla tetkik
4. “Focus” Grubu
5. Gözlemleme

Yeni pazarlarda başarı müşteri memnuniyetine bağlıdır. Bu da uygun ürünü veya hizmeti profesyonel olarak ve zamanında sunmaktır. Pazar hakkında ne kadar bilgi edinilirse, başarı oranı o derecede artmaktadır. Fakat Pazar koşullarını belirleyen faktörlerin sürekli değiştiği unutulmamalı, Pazar araştırmaları bir seferlik aktivite olarak değil, süreklilik arz eden izleme süreci olarak algılanmalıdır.

Murat IŞIK