Pazar Araştırma Raporu Nasıl Yazılır ve Yorumlanır

Pazar araştırması Masa başı ve alan araştırma olarak iki şekilde gerçekleşir.

Masa başı araştırması hedef pazarın seçimi ve Pazar potansiyelini ölçmekte kullanılır. Masa başı araştırması daha hızlı, daha az maliyetli ve araştırmacılara öngörü sağlaması açısından avantajlıdır. Güncel olmaması, genel olması gibi sorunları da barındırmaktadır. Msa başı araştırmasında bilgilerin toplanması ve değerlendirmesinde zorlanabilirsiniz. İnternet gibi veli nimet unutulmamalıdır bu durumda.

Masa başı araştırmasıyla firma ülkelerin rekabet yapısı, pazar büyüklüğü, kültürel, ekonomik ve coğrafi farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında detaylı bilgi toplamakta, karşılaştırma yapmakta, hedef olarak seçilen pazarın yapısını ortaya çıkarmaktadır.

İşletme masa başı araştırması ile makro ortam ile ilgili verileri elde ederken, alan araştırması aşamasında pazar bölümü ile ilgili bilgilere ulaşmaktadır.

Masa başı araştırmasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu pazarın büyüklüğü, gelişimi, eğilimler, potansiyel alıcı olabilecek ithalatçı ve distribütörlerin isim ve adresleri, sektörel fuarlar ve ticari yayınlar hakkında bilgilere ulaşırız. Bu bilgilerin ülkelere göre kıyaslanması sonucu hedef pazarlar ya da pazar bölümlerindeki alıcıların gereksinimleri, anlayışları ve tercihleri bakımından farklılıklar gösterdikleri görülecek ve en uygun olan pazar bölümü ya da hedef pazar seçilecektir.

İşletmenin masa başı araştırmasını yapmak için zamanı yoksa ya da bu araştırmayı yapacak beceriye sahip değilse pazar araştırması hizmeti veren kurum veya kuruluşlardan hizmet satın alabilir.

Alan araştırması pazarın doğrudan ziyaret edilmesidir. Firma pazar yerinde yapacağı doğrudan görüşme ve incelemelerle, potansiyel alıcılar ve firma temsilcileriyle yapacağı birebir görüşme ve ziyaretlerle veri toplamaktadır.

İhracat yapmayı düşündüğünüz ülkede araştırma yapmak sizlere daha fazla avantaj sağlayacaktır. İthalatçıları yerinde görmek araştırmanız açısından önemlidir. Maliyetlidir ancak devlet teşviklerini bu süreçte iyi kullanmak gerekir ki minimize edelim.

Murat IŞIK

Genel Müdür

#İhracat #dış_ticaret #ekonomi #ticaret #tim #birlik #tobb #igeme #gümrük #evrim #murat_ışık