İhracatta paketleme

İhracatta ürünün müşteriye hazırlanması da ulaşması da çok önemlidir. Paketleme ürünün üretiminden ithalatçıya kadar güvenli bir şekilde gitmesi için kullanılan koruyucu araçların tümüdür. Ürünün tüm yaşam süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korunmasını, barınmasını, sunumunu ve tanıtımını sağlamalıdır. Ürüne göre paketlemeye dikkat etmek gerekir. Gıda ürünü ise basına karşı korumaya ihtiyaç duyar, eczacılık ürünlerinin sıcağa karşı korunması gerekir. En uygun paketleme karar verirken dikkat edilmesi gereken, ürüne ait, özellikler şunlardır: Kırılabilirlik, dayanıklılık, yüzeysel aşınmalara dayanma gücü, parasal değer, neme karşı hassasiyet ve raf ömrü. Kullanılacak taşıma şekli paketleme seçimi belirlemektedir. Örneğin; hava taşımacılığı kara taşımacılığına göre daha hafif ambalajlar gerektirmektedir. İhracatçı paketleme ihtiyaçlarını belirlerken, mutlaka müşterisinin taleplerine, uluslararası paketleme standartlarına ve ilgili pazardaki yasal düzenlemelere uymalıdır. Uluslararası ve ulusal düzeyde ISO, AFNOR(Fransa),DIN(Almanya), BS (İngiltere) ve ASTM ve ANSI (ABD) standartları mevcuttur. Avrupa Birliği’nde paketleme ile ilgili uygulamalar ‘Ambalaj ve Atıkları Direktifi-94/62/EC’ göre yürütülmektedir.

Murat IŞIK

Genel Müdür