İhracat Sözleşmesi

Satış sözleşmesi ticari işlemin tüm yönlerini içerecek şekilde kapsamlı ve detayları içerecek şekilde tüm koşulları belirterek hazırlanmalıdır.
Hazırlanan sözleşmede BM ve ICC( Uluslararası Ticaret Odası )tarafından formüle edilen kural ve düzenlemelerin yer alması kavramlar nedeniyle bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkmasını engelleyebilecek ve hukuki çatışmaları önleyecektir.

1000ventures.com
Bu sitede örnek sözleşmeler yer almakta olup ihracatçılar için faydalı olabilecektir.
http://www.1000ventures.com/doc/legal/agreements_list.html

Murat IŞIK