İhracat Nedir?

İhracat’ın kelime anlamı bir ülke sınırları içerisinde kişi ve kuruluşlarca üretilen serbest dolaşımda bulunan malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelmektedir.

Yani Türkiye dışındaki ülkelere Türkiye de üretilen mal ve hizmetlerin satışı anlamına gelmektedir.

Ağustos ayı itibariyle ihracat oranı yüzde 6,9 artışla 11 milyar 157 milyon dolar oldu. Peki bu ihracat hedefimize ulaşmakta yeterli midir? Hayır. Hedefe ulaşmak zor değil sadece profesyonellere ve danışmanlara başvurmak yeterli. İç piyasaya mal satmaktan daha kolaydır ihracat şöyle ki iç piyasa da zaten müşteri profilleri vardır ve markaya, ürüne olan bir bağlılık mevcuttur. Dış piyasa da ürünü satacağımız hedef pazarı seçmek en önemli faktörlerden biridir. İhracat yapmak için ayrıca izne ve belgeye ihtiyaç yoktur. Gerekli olan tek şey ürettiğin mala göre bir ihracatçı birliğine üye olmaktır.

İlk kez ithalat ve ihracat yapacakların Gümrük İdaresi’ne kayıt olmaları şarttır ve bu kayıt için kişinin veya tüzel kişinin aşağıdaki belgelere sahip olması gereklidir;

  • Tüzel kişiler için imza sirküleri, gerçek kişiler için imza beyannamesi,
  • Tüzel kişiler için faaliyet belgesi,
  • Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi,
  • Tüzel kişiler için vergi mükellefiyet yazısı,
  • Temsil edilecek biri olması durumunda vekaletname,
  • Yetkililerin nüfus cüzdanları.

Murat IŞIK

Genel Müdür