İhracat pazar raporunda olması gerekenler

Pazar araştırması, firmanın ürünlerini doğru pazara, kolay bir şekilde ulaşmasını öngörmek için ilk adımdır. Firmaların ürünlerinin doğru kitleye ulaştığını görmek, pazardaki konumlandırmasının ve fiyatlarının ne kadar isabetli olduğunu görmek için mevcut ve hedef pazarda sürekli Pazar araştırması yapması gerekir. Peki bu pazarlama araştırması raporunda olması gerekenler nedir?

İlk olarak Ürünlerinizi tanımlayın. Dünya üzerinde üretilen ürünler ve faaliyetler sonsuzdur bu sebeple belli kodlarda sınıflandırılmıştır. ürün grubu ve çeşitlerinin standart bir şekilde tanımlanmasına izin veren çeşitli ürün kod cetvelleri geliştirmiştir. Örneğin, faaliyetlerin sınıflandırılması için Kanada, Meksika ve ABD’nde “NAICS faaliyet kodu”, Birleşmiş Milletler tarafından tutulan istatistiklerde “ISIC” kodlaması kullanılmaktadır. Ürünleriniz ve faaliyetlerinizin sınıflandırmasını öğrenin.

Ön değerlendirme yaparak olası hedef pazarlarınızı belirleyin. Hedef pazarları tespit etmek ürünlerinize en çok talebin hangi ülkelerde bulunduğunu görmek için önemlidir. Hangi pazarlarda talebin arttığını ve özellikle Türkiye’nin daha güçlü olduğunu tespit etmek gerekir.

Hedef pazarları belirledikten sonra daha derin bir araştırma yapmak gerekir ülkelerin profillerini, kültürlerini, ekonomik koşullar,siyasi olgular,coğrafik özelliklerini rapordabulundurmanız faydalı olacaktır.

Ülkelerin gümrük vergi oranları, kotalar ve dış ticaret prosedürlerini bilmek ihracat maliyetleri açısından çok önemlidir. Bir ülkenin prosedürlerini bilmeden yola çıkarsanız sonucu kötü olabilir. Ülkeler hakkında ne kadar çok şey bilirseniz sizin aleyhinize olacaktır.

İlgilendiğiniz pazara sağlam adım atmak, bilgi edinmek ve olası işbirliği partnerleriyle tanışmak için uygun ortam yaratan fuarlar ihracatçılar için önemli araçlardır. Fuarlar potansiyel müşteri ile bir araya gelmek için fırsattır.

Raporunuzda akıcılığa, sektörel olarak detaylı bilgilere yer vermeyi unutmayın. Ne kadar doğru bilgi  o  kadar doğru Pazara ulaşmayı sağlar.

Murat IŞIK

Genel Müdür