Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünü üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren ihracatı teşvik sistemidir. Dahilde İşleme Rejimi, 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. – 134. maddeleri ile düzenlenmiştir.

Yurt içinde bulunmayan hammadde ve malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışındandan getirilmesine olanak sağlayarak girdi maliyetlerini azaltmak için ihracatı arttırmak ve ihraç ürünlerine uluslar arası piyasalarda rekabet gücünü arttırmak, pazarları geliştirmek ve ürünleri çeşitlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Dahilde işleme rejiminin avantajlarını sayacak olursak İthalatta gümrük vergisi gibi vergilerden muafiyet sağlanır. İhracat dışında yurt içi satış ve teslimatın gerçekleşmesi sağlanır. Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama olanağı sağlanır. İhracat yapmayı düşünen firmalar, ihraç edilmesi planlanan ürünlerin üretiminde hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat yapma koşulu bulunmak şartıyla kolaylıklar ve teşvikler yararlanabilirler.

Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzni ya da Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu izinleri almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

Murat IŞIK

Genel Müdür